Z jakich materiałów opatrunkowych korzystać

Dlaczego odpowiednie odkażanie ran jest tak istotne dla zdrowia pacjenta? Pomimo, że często ktoś, kto doznał obrażeń doznaje szoku, zwłaszcza w przypadku ran sporych rozmiarów, to natychmiastowa interwencja jest konieczna do prawidłowego zagojenia się ran. W związku z tym materiały opatrunkowe powinny znajdować się we wszystkich miejscach, w których istnieje ryzyko doznania urazu.

rana

Źródło: pixabay.com
Niestety, często zdarza się tak, że po wyczerpaniu się materiałów opatrunkowych takich, jak plastry apteczka pierwszej pomocy nie jest wystarczająco uzupełniana i może to doprowadzić do groźnych konsekwencji. Powstała rana, która nie zostanie odpowiednio oczyszczona może doprowadzić do rozwijania się w niej groźnych dla człowieka bakterii i powstawania zakażeń.

To z kolei może prowadzić do takich chorób, jak tężec. Istnieją również uzasadnione obawy, że niezastosowanie się do zasad pierwszej pomocy w zakresie nawet drobnych zranień może spowodować tak drastyczne konsekwencje, jak amputacja. Dlatego też nie należy ignorować nawet przypadków, w których okaleczenie nie jest znaczne.

Plastry są bardzo wygodnymi materiałami opatrunkowymi i warto mieć je przy sobie wybierając się na przykład na wycieczkę. Na rynku są do nabycia bardzo różne rodzaje plastrów, przeznaczone do różnych typów okaleczeń. Z kolei dla małych dzieci plastry są opatrzone na przykład kolorowymi rysunkami, co może zachęcić dziecko do prawidłowego zachowania w przypadku okaleczenia – szybkiej interwencji i naklejenia plastra.

Edukacja w tym zakresie jest bardzo istotna. Lekcje pierwszej pomocy są przeprowadzane obecnie nie tylko w szkołach ponadgimnazjalnych, ale także na przykład w przedszkolach, ponieważ świadomość społeczna odnośnie tego, jak ważne jest odpowiednie zachowanie w przypadku nagłego zdarzenia ciągle wzrasta. Na takich zajęciach dzieci uczą się, jak wykorzystywać odpowiednio materiały opatrunkowe, ale nie tylko.

lekarz, zabieg

Autor: Naval Surface Warriors
Źródło: http://www.flickr.com

Nabywają także umiejętności na przykład z zakresu prawidłowego przeprowadzania sztucznego oddychania, a każda wiedza odnośnie pierwszej pomocy jest na wagę złota. Nawet drobne przypadki, jak wspomniane okaleczenia mogą okazać się groźne i warto uczyć dzieci, jak szybko i sprawnie reagować w nagłych wypadkach. Dzięki temu, mogą w przyszłości uratować nie tylko czyjeś zdrowie, ale i życie.

Coraz częściej możemy ostatnio usłyszeć o przypadkach, kiedy to nawet małe dziecko pod wpływem usłyszanej instrukcji czy obejrzanego filmu ratuje życie swoim najbliższym. Tacy mali bohaterowie to niewątpliwie zaleta dobrego programu edukacyjnego.

Comments are closed.